TUE TYÖTÄMME

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräysluvan saaja = Turvapaikka Finland ry

Rahankeräysluvan myöntäjä = Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisajankohta = RA/2019/824/ 4.10.2019
Keräyksen toimeenpanoaika = 4.10.2019 – 22.9.2021

Keräyksen toimeenpanoalue = Koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

*King’s Kids lapsi- ja nuorisotyö/ rauhankasvatustyö 1119
*Perhetyö ja –leirit eri etnisistä taustoista oleville perheille 3337
*Palestiinalaisalueiden lapsi-, nuoriso- ja perhetyö – humanitaarinen apu 7773

PANKKIYHTEYS: Osuuspankki FI55 5770 0520 3020 99

SWIFT/BIC: OKOYFIHH