TUE TYÖTÄMME

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräysluvan saaja = Turvapaikka Finland ry

Rahankeräysluvan myöntäjä = Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisajankohta = RA/2017/822 29.8.2017

Keräyksen toimeenpanoaika = 23.9.2017 – 22.09.2019

Keräyksen toimeenpanoalue = Koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

King’s Kids –lapsi- ja nuorisotyö/rauhankasvatustyö 1119

King's Kids -koulutus/mentorointi 2228

Perhetyö ja –leirit eri etnisistä taustoista oleville perheille 3337

Syyrian pakolaistyö – humanitaarinen apu 4446

Palestiinalaisalueiden lapsi-, nuoriso- ja perhetyö – humanitaarinen apu 7773

 

Viitenumerot on merkitty vihreällä.

PANKKIYHTEYS: Osuuspankki FI55 5770 0520 3020 99

SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Maksun saajaksi merkitään: TURVAPAIKKA FINLAND RY

OKOYFIHH

 

OKOYFIHH